Reparasjonsarbeider på Skotfoss

Reparasjonsarbeider på Skotfoss

Reparasjonsarbeider på Skotfoss

Ved Skotfoss kraftverk, som ved andre elvekraftverk, er det luker som gjør at vi kan regulere vannet og slippe vann forbi i flomperioder. Ved Skotfoss er det tre luker; én segmentluke, én klappeluke og én valseluke. Disse vedlikeholdes jevnlig, men i fjor fikk vi problemer med å heise og senke segmentluka.

Segmentluka kilte seg fast

– Av kjemiske årsaker hadde betongen på sidepilarene begynt å «ese», og dermed kilte luka seg fast på sidene. For å reparere dette måtte vi sette en nåledam slik at det ble tørt ved luka der vi skulle jobbe, forteller prosjektleder Tove Marit Risberg.

Hva er en nåledam?

En nåledam settes opp for å stanse vannet i elva der man skal arbeide. Den bygges opp ved bruk av firkantrør i aluminium. Disse settes ved siden av hverandre ned i vannet én for én helt til hele bredden av luka er dekket. Totalt ble det brukt 170 nåler, og 7-8 mann brukte tre dager på å sette den opp. 

Omfattende reparasjon

– Segmentluka ble kappet litt i begge ender og sandblåst før den ble malt. Det har vært utfordrende når det har vært så kaldt, men det er på denne tiden av året, når vannføringen er lav, at vi må utføre slikt arbeid, sier Tove. – Når vi først har nåledammen på plass skal vi også utbedre terskelen under luka med ny armering og støp, avslutter hun. 

I perioden hvor det pågår reparasjoner er det begrenset framkommelighet over Skotfoss bro.

Arbeidet skal etter planene være ferdig i god tid før vårflommen.

Tilbake

Reparasjonsarbeider på Skotfoss
Fant du det du lette etter?