Lavere resultat for Akershus Energi i 2015

Lavere resultat for Akershus Energi i 2015

Svært lave kraftpriser bidro til et lavere resultat for Akershus Energi i 2015. Sikringssalg av kraftproduksjonen har også i 2015 vært et sentralt bidrag til resultatet.

Lavt sykefravær i konsernet

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid for forbedring både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert. Sykefraværet i 2015 var 3,5 prosent.

Høy vannkraftproduksjon

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2015 på henholdsvis 2 532 GWh og 134 GWh, mot 2 480 GWh og 134 GWh i 2014. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2015 på 17,7 øre/kWh mot 22,9 øre/kWh i 2014. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris var i 2015 på 23,1 øre/KWh.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et årsresultat etter skatt, og korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 128 millioner kroner for 2015, mot 159 millioner kroner i 2014.

I 2015 hadde konsernet en positiv kontantstrøm fra drift på 198 millioner kroner etter betalte skatter og renter.

Forventning om fortsatt lave kraftpriser fremover

Konsernet forventer lave kraftpriser framover og gjennomfører flere tiltak for å møte denne situasjonen.

 

Konsernet har lagt til grunn følgende prioriterte aktiviteter, med stor vekt på resultatforbedringer i perioden 2017 – 2020:

  • Gjennomføre ytterligere effektivisering og kostnadsreduksjoner i konsernet.

  • Investere i nye områder som eiendom og datasenter for å diversifisere konsernets virksomhet og øke inntjeningen.

  • Innføre nye vedlikeholdsprogrammer for produksjonsanlegg. Dette gir reduserte kostnader og bedre driftsmarginer fra produksjonsenhetene.

  • Vurdere alternative modeller for å oppnå best mulig pris for salg av kraften.

Konsernet mener at man skal møte den krevende utviklingen i kraftmarkedet på en offensiv måte, og mener det er avgjørende å gjennomføre flere aktiviteter og tiltak fremover.

Kunnskapsformidling om energi, klima og miljø

Akershus Energi har et opplegg for ungdomsskoleelever og videregående skole der formålet er å skape gode holdninger og økt kunnskap om energi, klima og miljø. Fra høsten 2015 dekker dette tilbudet igjen hele Akershus fylke.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?