Et godt resultat i første kvartal 2015

Et godt resultat i første kvartal 2015

Akershus Energi oppnådde i 1. kvartal 2015 et godt resultat til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært godt og skyldes hovedsakelig høy vannkraftproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Ingen skader og lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har så langt i 2015 ikke vært skader som har ført til sykefravær. Sykefraværet i 1. kvartal var på 3,5 prosent. Konsernet har meget høyt fokus på HMS i den daglige drift, og i de ulike prosjektene der andre samarbeidspartnere og leverandører er deltagere.

Høy vannkraftproduksjon

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 1. kvartal på henholdsvis 622 GWh og 53 GWh, mot 650 GWh og 56 GWh for samme periode i 2014. Gjennomsnittlig kraftpris (NO1) i markedet var i 1. kvartal på 23,9 øre/kWh mot 25,0 øre/kWh i 2014. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris for 1. kvartal på 27,5 øre/kWh.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 53 millioner kroner for 1. kvartal 2015, mot 56 millioner kroner for 1. kvartal i 2014.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som tilfredsstillende i et år hvor kraftprisene er blitt ytterligere redusert.

Konsernet hadde 1. kvartal et EBITDA korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsposter på 128 millioner kroner mot 151 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette gir en EBITDA margin på ca. 60 prosent mot ca. 64 prosent for samme periode i 2014. Lønnsomheten fra den underliggende virksomheten er derfor fortsatt god.

Lavere kraftpriser fremover

Konsernet forventer lavere kraftpriser framover, og jobber kontinuerlig med tiltak for å møte dette. Konsernet vil fremover benytte den kompetanse og erfaring som er i virksomheten til å finne nye investeringsområder for å styrke resultatene og diversifisere virksomheten ytterligere.

Satsing på datasenter

Akershus Energi kjøpte i 2014 Norges største datasenter, Hans Møller Gasmansvei 9 i Oslo, sammen med Bulk Eiendom. Partene ser på dette som første skritt i et videre samarbeid om utvikling av datasenterløsninger basert på norsk vannkraftproduksjon i tiden fremover.
Konsernet vil jobbe videre, i tett samarbeid med Bulk Eiendom, om å utvikle dette forretningsområdet videre.

Akershus Energi tar samfunnsansvar

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø og Akershus Energi bidrar på flere områder. Med produksjon av vannkraft og fjernvarme, basert på fornybare ressurser, er Akershus Energi en viktig aktør i overgangen fra fossil til fornybar energi. Virksomheten bidrar også med store økonomiske verdier til eieren Akershus fylkeskommune og samfunnet for øvrig. Gjennom skolebesøk til våre anlegg formidler vi kunnskap om energi, klima og miljø til flere tusen ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. Dette bidrar til en dypere forståelse av utfordringene og til en økt bevisstgjøring blant ungdommene.

Årsrapport 2014

Akershus Energi oppnådde et tilfredstillende resultat i 2014. Endelig årsrapport foreligger.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

Telefon ikonCreated with Sketch.

+47 901 57 993

Tilbake

Fant du det du lette etter?