Tilfredsstillende årsresultat i 2014

Tilfredsstillende årsresultat i 2014

Akershus Energi oppnådde i 2014 et tilfredsstillende resultat til tross for lave kraftpriser. Sikringssalg av kraftproduksjonen har vært et viktig bidrag til resultatet.

Ingen skader og lavt sykefravær

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Det har i 2014 ikke vært skader som har ført til sykefravær. Sykefraværet i 2014 var på 3,0 prosent.

Høy vannkraftproduksjon

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2014 på henholdsvis 2 480 GWh og

134 GWh, mot 2 315 GWh og 145 GWh i 2013. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2014 på 22,9 øre/kWh mot 29,2 øre/kWh i 2013.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et årsresultat etter skatt, og korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 159 millioner kroner for 2014, mot 196 millioner kroner i

2013.

Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten og anses av konsernet som tilfredsstillende, i et år hvor kraftprisene er blitt redusert med i overkant av 20 prosent fra året før.

I 2014 hadde konsernet en positiv kontantstrøm fra drift på 288 millioner kroner etter betalte skatter og renter.

Lavere kraftpriser frem over

Konsernet forventer lavere kraftpriser framover, og gjennomfører tiltak for å møte dette.

Satsing på datasenter

Akershus Energi kjøpte i 2014 Norges største datasenter, Hans Møller Gasmansvei 9 i Oslo, sammen med Bulk Eiendom. Partene ser på dette som første skritt i et videre samarbeid om

utvikling av datasenterløsninger basert på norsk vannkraftproduksjon i tiden fremover.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

+47 901 57 993

Tilbake

Fant du det du lette etter?