Etablerer industrielt samarbeid om eiendom

Etablerer industrielt samarbeid om eiendom

Akershus Energi og Bulk Eiendom har etablert et felles selskap med navn HMG9 Holding AS der de eier 50% hver. Selskapet har kjøpt eiendommen Hans Møller Gasmannsvei 9 som partene har identifisert som et svært spennende utviklingsprosjekt med stort potensial.

HMG9 Holding overtar eiendommen den 18. november 2014. Partene skal samarbeide om utvikling av datasenterløsninger på norsk vannkraftproduksjon i tiden fremover. Hans Møller Gasmannsvei 9 har hele 22 MW installert kapasitet på strøm og er i dag Norges største datasenter. Samarbeidet skal utvikle eiendommens potensial og bedre byggets miljøprofil. Deler av bygget skal rendyrkes som datasenter og det blir økt fokus på sikkerhet og redundans på fiber og strøm. Varmegjenvinning skal introduseres for å bedre byggets miljøprofil samt at infrastrukturen innen bygget skal fornyes for å skape ytterligere leveringssikkerhet. 

For Bulk Eiendom har det vært ønskelig å knytte til seg langsiktige strategiske partnere som kan bidra med spesialkompetanse innen strøm og strømproduksjon. Akershus Energi vil bidra med svært verdifull kompetanse og et solid nettverk innen energisektoren. Dette vil styrke Bulk Eiendom ved etablering av store internasjonale datasentre i Norge. 

Akershus Energi ser på denne satsningen som meget interessant og med et stort potensiale for å være med på å utvikle og levere gode energi- og forretningsmessige løsninger for datasentre med basis i sin vannkraft- og varmeproduksjon. 

Bulk Eiendom er en ledene eiendomsutvikler innen lager-, logistikk- og industribygg i Norge. Selskapet har etablert nybygg for mer enn 220 000 kvm og 3,3 milliarder i verdier siden oppstart 2006. Selskapet har sterk fokus på industriell utvikling av eiendom der egne prosjektprosesser og design av bygg står sentralt. Bulk Eiendom eies i hovedsak av partnerne Peder Nærbø og Torbjørn T. Moe.

Tilbake

Etablerer industrielt samarbeid om eiendom
Fant du det du lette etter?