Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

Eierne av Norsk Grønnkraft AS har inngått en avtale om å selge Selskapet til Aquila Capital.

Norsk Grønnkraft (Selskapet) eier og drifter en portefølje med produserende småskala vannkraftverk i Norge. Selskapet er eid av Akershus Energi Vannkraft AS (et datterselskap av Akershus Energi), EB Kraftproduksjon AS (et datterselskap av Energiselskapet Buskerud), E-CO Energi AS og Østfold Energi AS (til sammen “Eierne”), hver med en andel på 25 %.

Etter en strategisk vurdering har Eierne valgt å utfisjonere den delen av virksomheten som fokuserer på utvikling av småskala vannkraftverk i et nytt selskap, mens de produserende vannkraftverkene forblir i Selskapet. 

Eierne og Aquila Capital (Aqila) er fornøyd med å kunne melde at det har blitt inngått en avtale om å selge 100 % av Norsk Grønnkraft til fond som er forvaltet av, eller tilknyttet, Aquila Group, en forvalter av alternative investeringer basert i Hamburg. Transaksjonen forventes å resultere i en bokført gevinst for Eierne.

Swedbank og BA-HR har bistått Eierne i forbindelse med transaksjonen, mens Pareto Securities og Thommessen har bistått Aquila.

Kontaktpersoner

Erik Andersen

Energiselskapet Buskerud

+47 916 62 140

Tom Flattum

Akershus Energi

+47 917 80 342

Odd Øygarden

E-CO Energi

+47 920 14 515

Morten Karlsen

Østfold Energi

+47 952 84 065

Alexa Kurschinski

Aquila Capital

+49 40 55 56 53 175

Tilbake

Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft
Fant du det du lette etter?