Internasjonal skryt av Akershus EnergiPark

Internasjonal skryt av Akershus EnergiPark

FNs Klimapanel omtaler i sin siste rapport om fornybare energikilder Akershus EnergiPark som et godt eksempel på hvordan lokale energikilder kan utnyttes.

Akershus EnergiPark får hederlig omtale i rapporten: ”Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation” som er utarbeidet av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), i Norge bedre kjent som FNs Klimapanel. Akershus EnergiPark er den første fjernvarmesentralen i Norge som primært bruker lokale og fornybare energikilder som skogsflis, varmepumpe fra kloakk, deponigass, storskala solvarme samt en akkumulatortank eller en kjempetermos med over 1 million liter varmtvann.

– Vi er veldig stolte av omtalen i rapporten til FNs Klimapanel. Den viser at vi har tenkt riktig da vi planla og utviklet anlegget. Vi merker allerede at den internasjonale interessen for anlegget på Lillestrøm øker, og flere forskere kommer på besøk til Norge i høst for å se på anlegget, sier Akershus Energis Konsernsjef Jørn Myhrer.

Tilbake

Del artikkel
Internasjonal skryt av Akershus EnergiPark
Omtale i rapporten

Omtale av Akershus EnergiPark er i kapittel 8, side 44

Fant du det du lette etter?