Solfangeranlegget har produsert sine første kWh

Solfangeranlegget har produsert sine første kWh

Akershus EnergiPark er en av Europas mest fremtidsrettede løsninger for varmeproduksjon. Det benyttes fornybare energikilder og nå er 13.000m2 med solfangere ferdig montert. Dermed kan anlegget utnytte gratis energi direkte fra sola.

Akershus EnergiPark ble åpnet mai 2011 og har allerede fått internasjonal anerkjennelse, både i FN’s klimarapport og i Rio+20, som en energiløsning til etterfølging. Det har spesielt blitt rettet fokus mot de mange lokale og fornybare energikildene, som gir anlegget en stor energifleksibilitet.

Energikilder

Anlegget produserer allerede varme fra skogsflis, bio-olje, deponigass og varmepumpe og nå har vi tatt i bruk sola. Solfangernes areal er på størrelse med to fotballbaner og produserer omtrent 4 GWh energi i året. Det tilsvarer varmeforbruket til 400 husstander. Den maksimale effekten på anlegget er ca. 7 MW, eller 10.000 panelovner, på en flott soldag. Til tross for kalde og mørke vintermåneder, har det en årsvirkningsgrad på nærmere 45%. Solfangerne reduserer bruken av andre energikilder i sommerhalvåret.

Solfangeranlegget har produsert sine første kWh - Forklaring
Hvordan solfangeranlegget fungerer

FoU

Deler av solfangerarealet er satt av til forskning og utvikling. Man skal blant annet teste ut virkningsgraden ved ulike helningsvinkler på solfangerne og det legges til rette for et eget testfelt, for å forske på flere teknologiløsninger. Videre er det en utfordring å kombinere produksjon ved de ulike energikildene. For å optimalisere produksjonen og kunne lagre energi, er det installert en akkumulatortank på 1,2 millioner liter vann. Denne er en forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg av hele produksjonskapasiteten i solfangerne og  tar høyde for ulike produksjonsforhold, som vær og årstid og stabiliserer driften i hele anlegget.

Økonomi

Det totale budsjettet for solfangeranlegget er 30 millioner kroner. Det inkluderer utredning, prosjektering, kompetanseutvikling, selve solfangerarealet og et solteknisk bygg, med pumper, varmeveksler, styring og ekspansjonstanker. Akershus Energi har mottatt 50% støtte for å gjennomføre prosjektet, gjennom Enovas støtteprogram for introduksjon av ny teknologi. 

Tilbake

Del artikkel
Solfangeranlegget har produsert sine første kWh

Solfangeranlegget har produsert sine første kWh

Akershus EnergiPark er en av Europas mest fremtidsrettede løsninger for varmeproduksjon. Det benyttes fornybare energikilder og nå er 13.000m2 med solfangere ferdig montert. Dermed kan anlegget utnytte gratis energi direkte fra sola.

Fant du det du lette etter?