Årsrapport 2011

Årsrapport 2011

Årsrapport for 2011 ble styrebehandlet og vedtatt 19. april 2012. Korrigert for urealiserte verdiendringer, er konsernets årsresultat etter skatt på 143 millioner kroner i 2011, mot 208 millioner kroner i 2010.

Dette viser resultatet fra den underliggende virksomheten, og betraktes av konsernet som tilfredsstillende.

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et årsresultat etter skatt på 376 millioner kroner for 2011, mot 42 mill. kr i 2010. Den store økningen i resultatet forklares ved urealiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter.

Det avsettes 170 millioner kroner til utbytte. Årets utbytte er vurdert som fornuftig ut i fra selskapets avkastning, totalrisiko, likviditetssituasjon, framtidige investeringsplaner og betalingsforpliktelser. Grunnlaget for årets utbytte må etter styrets vurdering ses ut i fra resultatene fra konsernets underliggende virksomheter.

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?