Jegstad åpnet Sørumsand varmesentral

Jegstad åpnet Sørumsand varmesentral

Tirsdag 15. november ble Sørumsand varmesentral offisielt åpnet. Snoren ble klippet av fylkesordfører Nils Aage Jegstad. I sin hilsningstale berømmet han Akershus Energi for sin satsing på fjernvarme og innsatsen som dermed gjøres for klimaet.

-Fjernvarmeanlegget er et meget godt miljøprosjekt for alle som bor på Sørumsand, sa konserndirektør Jørn Myhrer da han ønsket velkommen til åpningen. Ved full produksjon på 10-15 GWh vil fjernvarmeanlegget redusere utslippene av CO2 i kommunen med 3-5.000 tonn i året. Til sammenligning hadde Sørum kommune i alt et totalutslipp på ca 85.000 tonn CO2 i 2010 (kilde: Sørum kommune).

Varmesentralen på Sørumsand anvender ren skogsflis, som brennes i en biokjele. Fjernvarmesystemet vil erstatte gamle oljefyrte anlegg og strømbasert oppvarming og gi en betydelig miljøgevinst, både lokalt og globalt.

Jegstad åpnet Sørumsand varmesentral - Myhrer, Dahl-Paulsen, Jegstad, Egeberg
Myhrer, Dahl-Paulsen, Jegstad og Egeberg

Kundene er skoler, borettslag og private næringsbygg/industri. Ferdig utbygd vil fjernvarmesystemet levere 10-15 GWh med miljøvennlig varme i året. Det tilsvarer energiforbruket til over 500 eneboliger. Det er investert ca 40 MNOK i fjernvarmeanlegg, inkludert støtte fra Enova.

Det er installert en biokjel på 2 MW i varmesentralen. Biokjelen vil produsere det aller meste av varmen som trengs, men på ekstra kalde dager om vinteren kan det bli nødvendig å tilleggsfyre med en bio-oljekjele for å gi effekt nok til å møte kundenes oppvarmingsbehov.

Fjernvarmeanlegget transporterer varmt vann fra varmesentralen ved Rainpower, gjennom rørsystem ut til sluttbrukerne. Fjernvarmenettet har i dag en utstrekning på ca 1,4 kilometer rør, men anlegget er bygget for å levere fjernvarme til nye bygg som oppføres i nærheten av fjernvarmeanlegget.

Tilbake

Jegstad åpnet Sørumsand varmesentral
Fant du det du lette etter?