Ny kraftstasjon på Rånåsfoss

Ny kraftstasjon på Rånåsfoss

Den nye kraftstasjonen vil gi en økt årsproduksjon på 60 GWh i forhold til den gamle kraftstasjonen. Anlegget får seks vertikale aggregater. Byggeperioden er på seks år, til 2016. Kostnadene er estimert til 720 millioner kroner.

Den gamle kraftstasjonen Rånåsfoss I ble satt i drift i 1922. Den har seks aggragater med doble francisturbiner. Nå er kraftstasjonen så gammel og utstyret så slitt at det ikke er tilrådeligå drive den lenger. Faren for driftsstans og og uhell med personskader er økende.

Sikre framtidig produksjon

Stortinget og regjeringen har som et av sine overordnede mål å øke vannkraftproduksjonen gjennom å utnytte eksisterende produksjonsanlegg på en mer effektiv måte. Gjennom å bygge en ny kraftstasjon i det gamle damanlegget, sikrer vi fremtidig produksjon på Rånåsfoss, samtidig som produksjonen økes.

Etter som klimaet endrer seg, har vannmengden i Glomma endret seg. Det kommer med vann enn tidligere. med moderne utstyr utnytter vi vannet på en bedre måte.

Gammelt og nytt

Den gamle kraftstasjonen Rånåsfoss I er et vakkert og harmonisk anlegg, som ble oppført i nyklassisistisk stil. Arkitekten Thorvald Astrup tegnet mange praktbygg i denne stilen rundt 1920.

Gjennom utbyggingen gjør vi vårt beste for å ta vare på så mye som mulig av det gamle anlegget, både innvendig og utvendig. Den nye maskinsalen blir bygd mellom det gamle kraftstsjonsbygget og lukehuset. Her vil vi bruke mye glass, slik at man fortsatt kan fornemme det gamle anlegget slik det var.

Lang anleggsperiode

Arbeidet med den nye maskinsalen startet i oktober 2010 og ble overlevert 19. mai 2011. Deretter begynte arbeidet med å tilpasse vannveien til de nye turbinene. For å holde mest mulig strømproduksjon i gang gjennom anleggstiden, skifter vi ut ett til to aggregat per år. Det siste aggragatet er planlagt ferdig våren 2016. Ytelsen per aggregat vil bli 13,5 MW, og til sammen vil kraftstasjonen ha en slukeevne på 750m3 per sekund. Dammen fra 1922 vil ikke bli berørt , og fallhøyden blir den samme, 12,5 meter.

Tilbake

Ny kraftstasjon på Rånåsfoss
Ny kraftstasjon på Rånåsfoss - Vann
Fant du det du lette etter?