Vellykket åpning av Akershus EnergiPark

Vellykket åpning av Akershus EnergiPark

Torsdag 19. mai løftet fylkesordfører Nils Aage Jegstad Akershus Energi til nye høyder. Med stødig hånd styrte han flisgrabben på Akershus EnergiPark og markerte dermed den offisielle åpningen av den nye, framtidsrettede varmesentralen.

-Dette markerer for alvor vår langsiktige satsing på fjernvarme, og vi går nå fra å bare være en produsent av fornybar elektrisitet til å være en produsent av fornybar energi, påpekte konsernsjef Jørn Myhrer i sin velkomsttale. Akershus EnergiPark står for omtrent halvparten av Akershus Energi sin milliardsatsing på fjernvarme i fylket, og blir et viktig redskap for å nå fylkets klimamål.

Styreformann i Akershus Energi , Ivar Ueland, rettet en stor takk til Akershus fylkeskommune for en sterk og langsiktig satsing på fornybar energi. –Dette er en stor investering og pengene kommer etter hvert, lovte Ueland. Anlegget tar i bruk mange ulike kilder og har stor fleksibilitet i forhold til å dekke energibehovet i Lillestrømområdet.

Flis, sol og kloakk

Enova støtter fjernvarmesatsingen i Lillestrømområdet med 78 millioner kroner. –Anlegget har et vidt spekter av fornybare energikilder, som gir stor fleksibilitet og forsyningssikkerhet, sa Andreas Stokke fra Enova. Hovedfyringskilden til varmesentralen er skogsflis av ulike kvaliteter, men gjennom året er det flere andre fornybare energikilder som blir tatt i bruk. Et solfangeranlegg på 10.000 kvadratmeter, varmepumpe, deponigass og biofyringsolje vil i ulike perioder produsere varme. Ferdig utbygd skal anlegget levere 150GWh varme i året. Det tilsvarer det årlige varmebehovet til 15.000 husstander. Videre vil anlegget redusere CO2-utslippet i fylket med 30.000 tonn årlig.

Vellykket åpning av Akershus EnergiPark - Fliskjeler

Et senter for energi og kunnskap

Akershus Energi jobber for at energiparken også blir et senter for forretnings- og kunnskapsutvikling, i tillegg til å produsere fornybar energi. -Med nærheten til et stort marked og til kunnskaps- og forskningsmiljøene innen fornybar energi, gir Akershus EnergiPark store muligheter for utvikling og kunnskapsformidling, sa Nils Aage Jegstad. Akershus Energi samarbeider om og deltar i flere forskningsprosjekter knyttet til Akershus EnergiPark. Gjennom CenBio deltar Akershus Energi i et prosjekt med det overordnede målet å utvikle grunnlaget for en bærekraftig og kostnadseffektiv bioenerginæring. I samarbeid med HyNor Lillestrøm skal deler av metangassen fra Bøler avfallsdeponi brukes til å reformere hydrogen i et eget forsknings- og utviklingsbygg på området ved Akershus EnergiPark. Akershus Energi samarbeider også med Høgskolen i Oslo og Akershus om et eget studie innen energi og miljø.

Tilbake

Vellykket åpning av Akershus EnergiPark
Fant du det du lette etter?