Hovedrevisjon på Rånåsfoss II

Hovedrevisjon på Rånåsfoss II

Kraftstasjonen Rånåsfoss II er fra 1983 og har produsert strøm jevnt og trutt siden den gang. I forbindelse med byggingen av den nye kraftstasjonen Rånåsfoss III, ble det gjennomført en hovedrevisjon for å sikre seg mot uforutsette driftsstans under byggeperioden.

Produksjonen på Rånåsfoss overvåkes av en driftssentral på Gol og går vanligvis uten fysisk tilsyn. Rånåsfoss II stoppes bare en til to ganger i året for inspeksjon, ellers produserer den strøm året rundt.

Løpehjulet

Under en inspeksjon i 2009 ble det oppdaget en feil i navet på løpehjulet. Det har vridbare turbinblader, og her var det noe som var i ferd med å svikte. Løpehjulet er den delen av maskineriet som ligger lengst ned, og som det er mest arbeid med å få opp for å reparere. Dermed ble stopptiden for hele revisjonen lang, om lag seks måneder. Stopptid er ofte tap av vann og dermed tap av inntekter. For å minimere produksjonstapet utførte vi revisjonsarbeidet på vinterstid. Vannføringen i Glomma er lavest på denne tiden av året, og den gamle kraftstasjonen Rånåsfoss I greier da å utnytte det meste av vannføringen.

Klar for 30 nye år

For å utnytte stopptiden og den nødvendige demonteringen, reviderte vi samtidig generatoren og kontrollanlegget. Rotoren, den bevegelige delen av generatoren, veier 250 tonn og var det tyngste løftet. I tillegg har den kun en klaring på noen få millimeter når den løftes inn og ut av generatoren. Anlegget var ferdig montert tidlig i mai og det pågår nå justeringer av driften og kontrollanlegget, slik at Rånåsfoss II nå skal være i stand til å produsere strøm i 30 nye år.

Tilbake

Hovedrevisjon på Rånåsfoss II
Fant du det du lette etter?