Fusjon i Akershus Energi Varme

Fusjon i Akershus Energi Varme

Fjernvarmesatsningen til Akershus Energi startet for alvor opp i 2005 med etableringen av Bio Varme Akershus (BVA). Akershus Energi hadde på dette tidspunktet ikke egen kompetanse på bygging og drift av fjernvarmeanlegg. Bio Varme var derfor en god partner for oss.

-Gjennom dannelsen av BVA sammen med Bio Varme, som er et nasjonalt fjernvarmeselskap fikk Akershus Energi nyttige erfaringer og tilgang til ny kompetanse, forklarer Frank Sagvik, daglig leder i Akershus Energi Varme. Bio Varme hadde en eierandel på 40 % i BVA, mens Akershus Energi hadde 60 %. BVA overtok fjernvarmekonsesjon i Lørenskog og i 2007 kjøpte BVA fjernvarmeanlegget på Årnes.

Senere fikk BVA konsesjon i Sørumsand og Asker, samt en utvidet konsesjon i Lørenskog. -I de siste årene har BVA blitt driftet som en integrert del av Akershus Energi Varme. Nå er BVA 100 % eid av Akershus Energi Varme, som samtidig har bygd opp sin egen kompetanse på bygging og drift av fjernvarmeanlegg, forteller Sagvik.

Tilbake

Fusjon i Akershus Energi Varme
Fant du det du lette etter?