Rånåsfoss III

RIII nett
Akershus Energi er i avslutningsfasen av det største utviklingsprosjektet på 90 år! På Rånåsfoss bygges en ny kraftstasjon med 6 nye aggregater som skal erstatte de 90 år gamle aggregatene på Rånåsfoss I. Byggeperioden strekker seg fra 2010 til 2016, og har en økonomisk ramme på til sammen 800 millioner kroner.

Den nye maskinsalen i glass og stål føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene som arkitekt Thorvald Astrup i sin tid tegnet. De horisontale Francisturbinene erstattes med moderne, vertikale aggregater med Propellerturbiner, og vannet blir ledet ut gjennom rekonstruerte sugerør.

Det er et omfattende og krevende arbeid som utføres, og det legges stor vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Skisse aggregat RIII

 

Leverandører:

  • Elektromekanisk totalleverandør: Voith Hydro
  • Byggentreprenør: AF Gruppen
  • Maskinsal: Kruse Smith
  • Konsulent: Sweco
  • Arkitekt: LPO
  • Prosjektledelse Stema Rådgivning

 

Eier: Akershus Energi, gjennom datterselskapet Akershus Energi Vannkraft.

Hovedvassdrag: Glommavassdraget som omfatter vassdrag i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Satt i drift: 2013

Brutto fallhøyde: 12,3 meter

Installasjon: 81 MW

Turbintype: 6 propellerturbiner 

Årsproduksjon: 280 GWh