Konsernstruktur

09.04.2015

Akershus Energi konsernet består av morselskapet Akershus Energi AS og datterselskapene Akershus Energi Varme AS og Akershus Energi Vannkraft AS.

Konsernstruktur