Skotfoss dam/bro stengt for motorisert ferdsel i deler av døgnet fram til 4. mai

Skotfoss dam i Skien er stengt for motorisert ferdsel fra 26. mars til 20. april fra kl. 07.15 - 19.00 og hele døgnet fra 23. april til 27. april. Det er åpent for gående og syklende i hele perioden.

Endringer vil kunne oppstå:
Det er økende vannmengder gjennom Norsjø, dette kan medføre endring i den planlagte stengingen av Skotfoss dam/bro.

Se dokument med kart, fullstendig oversikt og kontaktinformasjon under relatert informasjon.