Skotfoss dam/bro stengt for motorisert ferdsel i deler av døgnet fram til 4. mai

Skotfoss dam i Skien er stengt for motorisert ferdsel fram til 23. mars 2018 i tidsrommet 07.15 - 19.00. Fra 3. april til 4. mai vil den være stengt fra kl. 7.15 til 15.00.

Se dokument med kart, fullstendig oversikt og kontaktinformasjon under relatert informasjon.