Rapporter

Konsernets års- og delårsrapporter er presentert etter selskap.

RegnearkFra 2007 er rapportene utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS. Vi presenterer årsrapporter for Akershus Energi AS og Akershus Energi Vannkraft AS. I tillegg presenterer vi delårsrapporter for Akershus Energi AS.