Låneavtaler

21.12.2016

Her er en oversikt over avtalene for obligasjonslån i konsernet. De er delt inn etter selskap.

Akershus Energi AS 

ISIN NO 001 0778830 - 1,98% Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2021

ISIN: NO 001 0692718 - 4,42 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2013/2023

ISIN: NO 001 0661432 - 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2012/2019

ISIN NO 00 110619 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS 14,40 % p.a. Obligasjonslån 1987/2012-2

ISIN NO 00 110620 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS 14,50 % Obligasjonslån 1988/2013

ISIN NO 000 1106272 Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS 6,00 % Obligasjonslån 1993/2013

ISIN NO 000 110633.0 vedrørende Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS Obligasjonslån 1995/2015

ISIN NO 000 1099881 Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS 5,45 % Obligasjonslån 1993/2019

ISIN NO 000 109.987-3 vedrørende Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS 9,80 % Obligasjonslån 1992/2018

ISIN NO 000 1099865 vedrørende Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS 9,90 % Obligasjonlån 1992/2018

ISIN NO 000109000.5 låneavtalekontrakt Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS 7,38 % Obligasjonlån Nyset-Steggje Kraft as 1994/2016

ISIN NO 00 10542236 Akershus Energi AS 09/12 FRN

Akershus Energi Vannkraft AS

ISIN 00 110618 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi Vannkraft AS 13,75 % obligasjonslån 1987/2012

ISIN NO 00 110623 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi Vannkraft AS 11,05 % Obligasjonslån 1989/2014

RIII_juni2011

Akershus Energi AS

ISIN NO 001 0778830 - 1,98% Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2021

Lånet finansierer generell virksomhet hos utsteder.

ISIN: NO 001 0692718 - 4,42 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2013/2023 

Lånet finansierer investeringer i vannkraftanlegg.

ISIN: NO 001 0661432 - 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2012/2019 

Lånet er refinansiering av obligasjonslån NO0010542236 Akershus Energi AS 09/12 FRN

ISIN NO 00 110619 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS
14,40 % p.a. Obligasjonslån 1987/2012-2

med regulerbar rente og innløsningsrett.
Opprinnelig stort kr. 69 000 000,-

ISIN NO 00 110620 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS
14,50 % Obligasjonslån 1988/2013

med regulerbar rente og innløsningsrett.
Opprinnelig stort kr. 153 000 000,-

ISIN NO 000 1106272 Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS

6,00 % Obligasjonslån 1993/2013

med regulerbar rente og innløsningsrett.
Opprinnelig NOK 90 000 000,-

ISIN NO 000 110633.0 vedrørende Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi AS
Obligasjonslån 1995/2015

med regulerbar rente og innløsningsrett.
Opprinnelig NOK 60 000 000,-

Låneavtaler Nyset-Steggje

ISIN NO 000 1099881 Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS
5,45 % Obligasjonslån 1993/2019

med regulerbar rente og innløsningrett.
Fylkeskommunal garanti
Opprinnelig NOK 50 000 000,-

ISIN NO 000 109.987-3 vedrørende Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS
9,80 % Obligasjonslån 1992/2018

med regulerbar rente og innløsningrett.
Opprinnelig NOK 100 000 000,-

ISIN NO 000 1099865 vedrørende Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS
9,90 % Obligasjonlån 1992/2018

med regulerbar rente og innløsningrett.
Fylkeskommunal garanti.
Opprinnelig NOK 125 000 000,-

ISIN NO 000109000.5 låneavtalekontrakt Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS 
7,38 % Obligasjonlån Nyset-Steggje Kraft as 1994/2016

med regulerbar rente og innløsningrett.
Opprinnelig NOK 100.000.000

ISIN NO 00 10542236 Akershus Energi AS 09/12 FRN

med regulerbar rente.
Opprinnelig NOK 150.000.000

 

Akershus Energi Vannkraft AS

ISIN 00 110618 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi Vannkraft AS

13,75 % obligasjonslån 1987/2012

med regulerbar rente og innløsningsrett.
Opprinnelig stort kr. 75 000 000,-

 

ISIN NO 00 110623 for Akershus Fylkeskommune v/Akershus Energi Vannkraft AS
11,05 % Obligasjonslån 1989/2014

med regulerbar rente og innløsningsrett.
Opprinnelig stort kr. 43 000 000,-