Finansiering og lån

Morselskapet ivaretar valutaomsetning, likviditetsstyring og finansiering for alle selskaper i konsernet.

Konsernets langsiktige finansiering er sikret både via ordinær bankfinansiering og ved utstedelse av omsettelige obligasjoner. 

Graf borsmeldinger