Finans

Akershus Energi AS (morselskap) er heleid av Akershus fylkeskommune. Akershus Energi AS og Akershus Energi Vannkraft AS har obligasjoner notert på Oslo Børs.
RegnearkKonsernregnskapet til Akershus Energi utarbeides etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). Morselskapets selskapsregnskap utarbeides etter gjeldende norske regnskapsprinsipper (NGAAP).

Konsernet har en strategi om å investere i vannkraft i årene fremover, samt å gjennomføre betydelige investeringer innenfor fjernvarmevirksomhet i Akershus i årene fremover.

 

Konsernet har definert følgende driftssegmenter:

  • Vannkraft – produksjon
  • Vannkraft – krafthandel
  • Fjernvarme

Konsernet har etablert revisjonsutvalg og retningslinjer for god virksomhetsstyring (corporate governance).

Ernst & Young er konsernets eksterne revisor.