Våre varmesentraler

Akershus Energi har nå flere varmesentraler i drift i Akershus. Disse er spredd fra Årnes i nord til Lørenskog i sør.

Her finner man mer informasjon om våre varmesentraler. Den viktigste energikilden i våre varmesentraler er basert på skogen, enten skogsflis eller pellets.

Våre anlegg skal være med på å støtte opp om en bærekraftig utvikling og benytte seg av lokale fornybare energikilder. Dette er en kontinuerlig prosess, der vi hele tiden prøver å forbedre oss.