Hva er fjernvarme?

På kort sikt er fornybar termisk energi den raskeste, enkleste og billigste veien til økte energileveranser og minsket CO2 utslipp.

Fjernvarme er distribusjon av varmt vann til oppvarming og varmtvannsforbruk. Selve fjernvarmesystemet har tre hovedkomponenter: varmesentral, fjernvarmenett og kundesentral.

Fornybare energikilder

For at varmeproduksjonen skal være miljøvennlig, må man bruke en miljøvennlig kilde til oppvarmingen. Derfor er det vanlig å bruke enten en varmepumpe eller bioenergi (eksempelvis flis, pellets, briketter).

I konsesjonsområdene til Akershus Energi, er produksjonsapparatet på plass og de fleste hovedledningene er lagt. Akershus Energi fokuserer nå på å koble til nye kunder i det eksisterende ledningsnettet.

I dag har Akershus Energi produksjon av varme i Lillestrøm, i Lørenskog, på Sørumsand og på Årnes.