Gratis fiske

Allmennheten kan fiske gratis ved kraftverkene Rånåsfoss, Funnefoss og Bingsfoss i Glomma. Her er det viktig å holde seg på god avstand fra utløp, vanninntak, fisketrapper, demningene med mer.

I tillegg gjelder selvsagt de generelle lovbestemmelsene for ferskvannfiske.

Norges mest fiskerike elv

Foruten å være Norges lengste elv, er også Glomma den elven i landet med flest fiskearter. Mange av fiskeartene som finnes i elven er så sjeldne at den vanlige sportsfisker aldri eller bare noen få ganger får disse artene på kroken.

Dagens utbredelse av fiskearter i Glomma